HOME ENTERTAINMENT ARTIST PICTURES BROADCASTING
CSS MenuMaker
사진

[ 배우 서 영 ] 드라마 맨홀

페이지 정보

작성자 창컴퍼니 관리자 작성일17-08-29 14:52 조회322회 댓글0건

본문

                                                           

                                                                  [ 드라마 맨홀 ] 배우 서 영

                                                      KBS 수목 드라마 " 맨 홀 " 봉봉호프에서

                                              레드벨벳원피스로 화려하게 등장하고 계시는 서영씨

                                               촬영장에서 대본과 함께 인증샷 찍으신 모습입니다       

                                                                     

                                                                앞으로 맨홀 기대해주세요^^​

                                                                [출저- MBN 온라인 이슈팀]​

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

TEL : 070-4205-1577 / 070-8623-8486     FAX : 02-511-1462     E-mail : changcompany@hanmail.net
COPYRIGHTS (C) 2017 CHANG COMPANY ALL RIGHT RESERVED