HOME ENTERTAINMENT ARTIST PICTURES BROADCASTING
CSS MenuMaker
사진

[배우 최성국] 인터뷰

페이지 정보

작성자 창컴퍼니 관리자 작성일17-09-19 13:22 조회362회 댓글0건

본문

                                              [ 영화 구세주 리턴즈 ] 배우 최성국

                                  배우 최성국씨가 이번에 구세주 리턴즈로 돌아왔습니다 

                                       현재 9월14일 개봉으로 하여 다시한번 구세주로

                                          영화관 스크린에서 인사를 드리고 있는데요         

                                                

                                         

                                        앞으로도 영화 구세주 리턴즈 많이 봐주세요~

                       

                                                          [ 출저- 텐아시아 ]

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

TEL : 070-4205-1577 / 070-8623-8486     FAX : 02-511-1462     E-mail : changcompany1@daum.net
COPYRIGHTS (C) 2017 CHANG COMPANY ALL RIGHT RESERVED