HOME ENTERTAINMENT ARTIST PICTURES BROADCASTING
CSS MenuMaker
사진

[배우 배진웅] 영화 대장 김창수 시사회

페이지 정보

작성자 창컴퍼니 관리자 작성일17-10-17 16:44 조회403회 댓글0건

본문

 

 

                                                [ 영화 대장 김창수 ] 배우 배진웅

                                    10월16일날 있었던 영화 대장 김창수 시사회 현장

                                   모든 배우분들과 감독님의 포토존 현장 모습입니다.

                                                       10월19일 개봉입니다^_^

                                                    대장 김창수 많이 봐주세요

 

                                           앞으로도 배우배진웅씨 많이 기대해주세요 

                       

                                                       [출저- 패션웹진 스냅]

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

TEL : 070-4205-1577 / 070-8623-8486     FAX : 02-511-1462     E-mail : changcompany1@daum.net
COPYRIGHTS (C) 2017 CHANG COMPANY ALL RIGHT RESERVED