HOME ENTERTAINMENT ARTIST PICTURES BROADCASTING
CSS MenuMaker
영상

[배우 이준혁] 아빠본색

페이지 정보

작성자 창컴퍼니 관리자 작성일17-06-07 12:30 조회391회 댓글0건

본문

 

                                                                                                                 [ 배우 이준혁 ] 아빠 본색

                                                                                                                   아빠본색 선공개 영상

                                                                                                            역적이 끝난 후지만 오랜만에 보는

                                                                                                                 MBC 드라마 역적 현장 모습

                                                                                                    드라마 현장에서도 빠지지 않는 밀리터리 덕후

           

                                                                                                              [동영상 출처- 유튜브 채널A]

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

TEL : 070-4205-1577 / 070-8623-8486     FAX : 02-511-1462     E-mail : changcompany1@daum.net
COPYRIGHTS (C) 2017 CHANG COMPANY ALL RIGHT RESERVED